«Балқаш қалалық тарихи – өлкетану музейі»

АФИША – СӘУІР / АПРЕЛЬ

01.04.20 г. Танымдық сағаты. «Киіз үй – қазақ қолөнерінің биік шыңы»/ Познавательный час «Юрта - вершина казахского прикладного искусства»

02.04.20 г. Видеолекция. «Мысты өлкенің тарихы»/Видеолекция «История медного края»

03.04.20 г. Өлкетану оқуы.«Халық ақыны, әнші, композитор Ш.Қошқарбайұлының туғанына 155 жыл»/Краеведческие чтение «155 лет со дня рождения народного поэта, певца, композитора Ш. Кошкарбаева»

07.04.20 г. Пікірталас. «Балқаш көлінің экологиясын жақсартудың жаңа механизмдері»/ Обсуждение «Новые механизмы улучшения экологии озера Балхаш»

08.04.20 г. Бейнежұмбақ. «Қала көшелеріне саяхат». Қала күніне орай/ Видеопазл «Путешествие по улицам города»

09.04.20 г. Фотокөрме. «Туған қалам келбеті»/Фотовыставка «Мой родной город»

10.04.20 г. Көрме + кроссворд. «Ғарышты бағындырғандар». Ғарышкерлер күніне орай /Выставка+Кроссворд «Покорители космоса»

14.04.20 г. Видеокруиз. «М.Русаков. Қоңырат эпопеясы»/Видеокруиз «М.Русаков. Коныратская эпопея»

15.04.20 г. Видеоэнциклопедия. «Алғашқы құрылысшылар»/ Видеоэнциклопедия «Первые строители»

17.04.20 г. Қалалық байқау. «Жас шежіреші». Қала мектептерінің ғылыми – ізденіс топтары арасында/ Городской конкурс «Юный летописец» Среди школьных музеев.

23.04.20 г. Жарыс сабақ. «Бабалар сөзі» Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай/ Урок соревнования «Слова предков» посвященная 175-летию Абая Кунанбаева»

24.03.20 г. Көрме. Сағындырған күндер –ай.... «Кеңес мектебінің 10 заты»/ Выставка. «Пропущенные дни - месяцы .... "10 вещей советской школы"

28.04.20 г. Өлкетану жаршысы. «Орталық Қазақстанның зерттеушілері. Тарихшы, археолог С.Акынжанов» / Краеведческий вестник. «Исследователи Центрального Казахстана. Историк, археолог С. Акынжанов»

29.04.20 г. Тарихи күнтізбе. «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25-жыл»/ Исторический календарь. «25 лет Ассамблеи народа Казахстана»

30.04.20 г. Өлкетану оқуы. «Бектауата археологиялық ескерткіштері»/Краеведческий вестник «Археологические памятники Бектауата»

АФИША – СӘУІР / АПРЕЛЬ

 


«Балқаш қалалық тарихи – өлкетану музейі»

АФИША – НАУРЫЗ / МАРТ

03.03.20 г.Өлкетану жаршысы. «БГТК колледжіне А.Мусин аты берілгеніне 15 жыл (2005 ж)» /Краеведческий вестник 15 лет присвоению имени А. Мусина БГТК.

04.03.20 г. Көрме «Зергерлік жәдігерлердің сыры», Зергерлік әшекей бұйымдарымен сәндік көрініс/ Выставка «Тайны ювелирных изделии».

05.03.20 г. Саяхат сабақ «Қазақ халқының қолданбалы өнері»/ Путешествия- урок. «Прикладное искусство казахов»

06.03.20 г. Көрме. «Кестелі орамал музей қорынан» / Выставка «Вышивки из фонда музея».

10.03.20 г. Видеоэкскурсия. «Балқаш көлінің ихтиофаунасы»/Видеоэкскурсия «Ихтиофауна озеро Балхаш ».

11.03.20 г. Көрме. «Бір жәдігердің тарихы: Үтік» / Выставка «История одног экспоната »

12.03.20 г. Викторина. «Бетбақдала:өсімдіктері мен жануарлар әлемі»/Викторина «Флора и фауна Бетпакдалы».

13.03.20 г. Мерекелік іс-шара «Мен сізді музейге шақырамын». «Музейлер парады» республикалық акциясы аясында / Я приглашаю Вас в музей». В рамках акции «Парад музеев».

17.03.20 г. Мерекелік іс-шара «Қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары» / Праздничные  мероприятии. «Традаиции и обычай казахского народа».

18.03.20 г. Көрме. «СССР құрметті металлургі А.Тлеуғабылов». Туғанына 105 жыл/ Выставка «А. Тлеугабылов. Почетный металлург СССР».110 лет со дня рождения.

19.03.20 г. Лекция. «Жемқорлықпен күрес»/Лекция «Борьба с корупцией»

20.03.20 г. Жылжымалы көрме. «Шебердің қолы ортақ». «Наурыз – 2020» мерекелік шарасы/Выездная выставка «Шебердің қолы ортақ

21.03.20 г. Өлкетану жаршысы. «Қоңырат туралы аңыз»/Краеведческий вестник «Легенды о Конырат».

25.03.20 г. Тарихи күнтізбе. «Қазақ хандығының құрылғанына 555-жыл»/ «555 лет образованию Казахского ханство».

26.03.20 г. Танымдық сағат. «Ертен көшпенділер ғасырындағы Ұлы Дала мәдениеті». Музей материалдары негізінде / Познавательный час. «Культура Великой Степи в эпоху ранних кочевникуов».

27.03.20 г. Тарих сағаты «Қазақстанға жер аударылған халықтар»/ Час истории. «Насильстванное переселение народов в Казахстан».

28.03.20 г. Өлкетану жаршысы. «Ақын Н.Орманбетұлы» туғанына 160 жыл/Краеведческий вестник «Поэт Н. Орманбетулы». 160 лет со дня рождения

 

Ақпан /Февраль

 

 


 

Мамыр/Май


01.05.19г. Көрме «Под сводом Дружбы», Қазақстан халқының бірлігі күніне орай./Выставка «Под сводом Дружбы», ко дню единства народа Казахстана.

02.05.19г. Акция «Я говорю НЕТ вредным привычкам»/Акция «Я говорю НЕТ вредным привычкам»

03.05.19г. Конкурс « Жас Ұлан – ерлік мектебі», Отан қорғаушылар күніне орай./ Конкурс «Жас Улан – школа мужества», ко дню защитника Отечества

08.05.19г. Көрме «Балхашцы – Великой Победе!», Жеңіс күніне орай 1941-1945жж./ Выставка «Балхашцы – Великой Победе!», ко дню Победы в ВОв 1941-1945гг.

09.05.19г. Тематикалық экскурсия «ҰОс беттеріне»/ Тематическая экскурсия «По страницам ВОв».

10.05.19г. Лекция. «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының аясында «Солтүстік Балқаш өңірінің петроглифтері»/ Лекция. В рамках програмной статьи «Семь граней Великой степи» «Петроглифы Северного Прибалхашья»

15.05.19г. Көрме – лекция «Орталық Қазақстан қола дәуірінде»/ Выставка-лекция «Центральный Казахстан в эпоху бронзы»

16.05.19г. Көрме-кездесу «Темір тұлпар тізгіндеген ұстаз». Білім үздігі Нағима Дакимова туғанына 75 жыл./ Выставка-встреча «Темір тұлпар тізгіндеген ұстаз».Отличник образования Нагима Дакимова, 75 лет со дня рождения.

17.05.19г. Мерекелік бағдарлама «Музейдегі ғажайып кеш...» Халықаралық музей күніне орай./Праздничная программа «Музейдегі ғажайып кеш...», к Международному дню музеев.

22.05.19г. Көрме «У истоков национальной оперы».Балқаштық ұлы өнер иелері – К.Байсеитова, М.Ержанов, Э.Епонешникова. ҚР-ның мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай./Выставка «У истоков национальной оперы». Прибалхашцы – народные артисты Казахстана К.Байсеитова, М.Ержанов, Э.Епонешникова. Ко дню работников культуры и искусства РК.

23.05.19г.Өлкетану жаршысы «Путешествие по красной книге»/ Краеведческий вестник «Путешествие по красной книге»

24.05.19г. Лекция «Семь граней Великой степи» «Қазақстан археологиясының алтын адамы» 23 мамыр – академик-археолог К.А.Акишев туғанына 95 жыл (1924)/ Лекция «Семь граней Великой степи». «Золотой человек Казахстанской археологии» 23 мая - 95 лет (1924)со дня рождения академика-археолога К.А.Акишева.

29.05.19г.Бейне-көрме «БалхашЛаг: история и судьбы»/Видео-выставка «БалхашЛаг: история и судьбы».

30.05.19г. Лекция «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Алаш арыстары. Ә.Бөкейханов, Ж.Ақпаев, А.Ермеков»./Лекция В рамках программы «Рухани жаңғыру» «Алаш арыстары. Ә.Бөкейханов, Ж.Ақпаев, А.Ермеков».

31.05.19г. Тематикалық экскурсия «Тарихқа тағылым, рухқа тағзым». 31 мамыр – саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алу күні./ Тематическая экскурсия «Тарихқа тағылым, рухқа тағзым». 31 мая – День памяти жертв политических репрессии и массового голода.

  

АФИША – ШІЛДЕ / ИЮЛЬ – 2018

 

04.07.18. Викторина. «Арқаның төріндегі ару қала».

 

05.07.18. Көрме/Выставка. «Астана – мыңжылдықтың қаласы»

 

06.06.18. Тақырыптық экскурсия/Тематическая экскурсия. «Астана - болашаққа ұмтылған қала»/ «Астана - город,устремленный в будущее».

 

11.07.18. МБМ арналған викториналар/Викторина для ДДУ. «Менің қанатты достарым»/«Мои пернатые друзья»

 

13.07.18. Көрме/Выставка. «Орталық Қазақстанның зерттеушілері -К.Ы.Сардарбек»/ «Исследователи Центрального Казахстана - К.Ы.Сардарбек».

 

18.07.18. Көрме/Выставка. «Алғашқы құрылысшы, металлург И.Т.Бредюк»/ «Первостроитель, металлург И.Т.Бредюк»

 

19.07.18. Тақырыптық экскурсия/Тематическая экскурсия. «Саятшылық – қазақ  халқының  қазынасы»/ «Охота с ловчей птицей – наследие казахского народа».

 

20.07.18. Көрме/Выставка. «Балқаш мысы алғашқы балқымасының тарихы»/ «История первой плавки балхашской меди»

 

25.07.18. Көрме/Выставка. «Социалистік Еңбек Ері, қаланың Құрметті азаматы Н.Г.Чекушинаның туғанына 90 жыл»./ «90 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, Почетного гражданина г.Балхаш Н.Г.Чекушиной»

 

26.07.18. Шығармашылық оқу/Творческая учеба. «Музейлер классификациясы/«Классификация музеев».

 

27.08.18. Викторина «Қазақ халқының музыкалық аспаптары»/ «Музыкальные инструменты казахского народа».

 


АФИША – МАУСЫМ/ ИЮНЬ – 2018

 

 

01.06.18Викторина «Бақытты балалық шақ»./ Викторина «Праздник Детства».

 

02.06.18. Көрме «Тәуелсіздік  нышандары», ҚР Мемлекеттік рәміздері  күніне орай./ Выставка «Символы независимости», ко Дню Государственных символов РК.

 

06.06.18. Викторина «Мемлекеттік рәміздер»./ Викторина «Государственные символы РК», ко Дню Государственных символов РК.

 

07.06.18Көрме «Халық академигі», ҚР Халық академиясының академигі                 К.Т. Сванкуловтың туғанына 70 жыл толуына орай./ Выставка «Народный академик», к 70-летию академика Народной  академии РК - К.Т.Сванкулова.

 

08.06.18. Қызықты кездесулер клубы «Балқаш экологиясы», Экологтар күніне орай./ Клуб интересных встреч «Экология Балхаша: как часть глобальной проблемы», ко Дню эколога.

 

13.06.18. Көрме ҚазКСР-ның Министрлер Кеңесі Сыйлығының Лауреаты, құрылысшы С.А. рамазановтың туғанына 80 жыл толуына орай/. Выставка. К 80-летию Лауреата Премии Совета Министров КазССР, строителя С.А. Рамазанова.

 

14.06.18. Өлкетану жаршысы «Музейдің кітап қоры: ХУІІІ-ХІХғғ. қазақ этнографиясының орыс зерттеушілері»./ Краеведческий вестник. «Книжный фонд музея:  русские исследователи казахской этнографии ХУІІІ-ХІХ вв.».

 

15.06.18. Көрме «Медицина кәсібі – адамгершілік асылы»./ Выставка. «Медицина кәсібі – адамгершілік асылы», ко  Дню медицинского работника.

 

20.06.18. Көрме. Алғашқы құрылысшы, ҚазКСР Жоғары Кеңесінің депутаты           А. Қосымбаевтың туғанына 115 жыл толуына орай./ Выставка. К 115- летию со дня рождения первостроителя, депутата Верховного Совета КазССР  А.Косымбаева.

 

21.06.18. Шағын экспедиция «Солтүстік Балқаш өңірінің сәулет және археологиялық ескерткіштері»./ Миниэкспедиция «Архитектурные  и археологические памятники Северного Прибалхашья».

 

22.06.18. Лекция «Есірткісіз болашақ»./ Лекция. «Жизнь без наркотиков»,  Международный день борьбы с наркоманией.

 

27.06.18. Экскурсия-викториналар. Мектеп лагерлеріне арналған. Экскурсии/Викторины  для пришкольных лагерей.

 

28.06.18. Өлкетану  жаршысы «Қоңырат  кенті»./ Краеведческий вестник «Поселок Конырат».

 

29.06.18. Экскурсия-викториналар. Мектеп лагерлеріне арналған. Экскурсии/Викторины  для пришкольных лагерей.

 


 

АФИША – МАМЫР /МАЙ – 2018

 

02.05.2018. Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған экскурсиялық қызмет./ Экскурсионное обслуживание ко Дню единства народа Казахстана.

 

03.05.2018. Байқау «Отан қорғаушылар», мектеп оқушылары арасында ҚР Отан қорғаушылар күніне орай./ Конкурс «Защитники Отечества», среди учащихся ОСШ ко Дню Защитника Отечества РК.

 

04.05.2018. Көрме «Ұмытылмас Ұлы Ерлік», 1941-1945жж. ҰОс Жеңіс күніне арналған./ Выставка. «Навсегда в памяти Великий Подвиг», ко Дню Победы в ВОв 1941-1945гг.

 

08.05. - 15.05.2018. «Балқаштықтар Ұлы Отан соғысының майданында», Жеңіс күніне арналған тақырыптық экскурсиялар./ «Балхашцы на полях Великой Отечественной войны», тематические экскурсии ко Дню Победы.

 

11.05.2018. ҚР Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, КСРО радио мен телевидениенің үздігі Ж.С. Төлендиновтың туғанына 90 жыл толуына арналған көрме./ Выставка «90 лет со дня рождения Заслуженного работника культуры РК, Отличника радио и телевидения  СССР Ж.С. Тулендинова (1928- 2005)».

 

16.05.2018. Өлкетану жаршысы «Солтүстік Балқаш өңірінің тораңғы тоғайы»./ Краеведческий вестник «Туранговые рощи Прибалхашья».

 

24.05.2018. Көрме «Бабаға құрмет – ұрпаққа үлгі», Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай./ Выставка «Бабаға құрмет – ұрпаққа үлгі», ко Дню памяти  жертв политических репрессий  и массового голода.

 

25.05.2018. Бейнелекция «Балхашлаг: тарих беттері», Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай./ Видеолекция. «Балхашлаг: страницы истории», ко Дню памяти  жертв политических репрессий  и массового голода.

 

29.05. - 30.05.2018. Тақырыптық экскурсиялар./ Тематические экскурсии.

 

31.05.2018. Тарих сағаты «Зұлмат жылдар жаңғырығы: 1931-1933 жж. Қазақстандағы ашаршылықтың себеп - салдары»./ Час истории «Эхо суровых лет - голод 1931- 1933 гг. в Казахстане: причины и последствия».

 


АФИША  – СӘУІР / АПРЕЛЬ – 2018

 

КӨРМЕ/Выставки

03.04.2018. «Құстар әлемі»./ «Мир птиц».

06.04.2018. «Қазақстан – ғарыш айлағы»./ «Казахстан – путь в Космос».

11.04.2018. «Шөл далада туған қала»./ «Город, рожденный в степи».

27.04.2018. «Достық аспан аясында»./ «Под сводом дружбы».

 

ЛЕКЦИЯЛАР. ӨЛКЕТАНУ САБАҚТАР. ТАРИХИ КҮНТІЗБЕЛЕР./

Лекции. Краеведческие чтения. Исторические календари.

04.04.2018. «Д.А. Қонаевтың дара жолы».

13.04.2018. «Истоки экстремизма».

19.04.2018. «Орталық Қазақстанның зерттеушілері»./ «Исследователи Центрального Казахстана».

20.04.2018. «Қала көшелерінің есімдері. ҚазКСР-ның Еңбек сіңірген дәрігері М.М.Қазбекова»./ «Их именами названы улицы города. Заслуженный врач КазССР М.М. Қазбекова».

25.04.2018. «1958 ж. – БКМК құрылуы»./ «1958 г. – образование БГМК».

 

БАЙҚАУЛАР. / КОНКУРСЫ.

11.04.2018. «Мыс шаһары»./ «Город медной магнитки».

12.04.2018. «Дорогу, Космос: летит Земля!».

18.04.2018. «Жас шежіреші - 2018». / «Юный летописец - 2018».

 

ДӨҢГЕЛЕК  ҮСТЕЛ./ Круглый  стол.

05.04.2018. Обсуждение и разъяснение основных положений Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

 

АФИША  – НАУРЫЗ / МАРТ – 2018

 

КӨРМЕ/Выставки

01.03.2018. Балқашқұрылысының алғашқы инженерлерінің бірі Т.Казыбековтың туғанына 110 жыл толуына арналған./ 110-лет со дня рождения  одного из первых инженеров Прибалхашстроя  Т.Казыбекова.

02.03.2018. «Ана сүті – қарыз, әке – сөзі парыз»./ Выставка рисунков «Нам есть, за что быть благодарными».

06.03.2018. «Қазақ ұлттық зергерлік бұйымдары»./ «Казахские ювелирные украшения».

14.03.2018. «Шебердің қолы ортақ».

15.03.2018. «Алғашқы құрылысшы К. Айдарбеков», туғанына 90 жыл толуына арналған./ «Первостроитель К. Айдарбеков», 90 лет со дня рождения.

22.03.2018. «Мерекелік фототүсірілім»./ «Праздничная фотосъемка».

22.03.2018. «Ата – баба мұрасы»./ «Наследие предков».

 

ЛЕКЦИЯЛАР. ӨЛКЕТАНУ САБАҚТАР. ТАРИХИ КҮНТІЗБЕЛЕР./

Лекции. Краеведческие чтения. Исторические календари.

07.03.2018. «1938ж., байыту фабрикасына Қоңырат кенінің алғашқы жеткізілуі». / «1938г., доставка первой партии Коныратской руды на обогатительную фабрику».

09.03.2018. «Сұлулықтың көрінісі».

15.03.2018. «Ұлыстың Ұлы күні».

21.03.2018. «Флотатор, КСРО Жоғары Кеңесінің алғашқы депутаты Ә. Әлімжанов», туғанына 115 жыл толуына арналған./ «Флотатор, первый депутат Верховного Совета СССР А.Алимжанов», 115 лет со дня рождения.

28.03.2018. «Дара тұлғалы адам: Хасен Бижанов», туғанына 160 жыл толуына арналған./ 160 лет со дня рождения Хасена Бижанова.

30.03.2018. «Инженер-металлург, Қазақстанның мемлекеттік қайраткері Мадина Бегалиева»./ «Инженер – металлург, государственный деятель Казахстана Мадина Бегалиева»

 

БАЙҚАУЛАР. / КОНКУРСЫ.

15.03.2018. «Ұлыстың Ұлы күні».

22.03.2018. «Наурызға көрік берген – ұлттық сән».

 

АФИША  – АҚПАН / ФЕВРАЛЬ – 2018

 

КӨРМЕ/Выставки

07.02.2018. «Ауған соғысының жауынгерлері»./ «По тропам необъявленной войны».

09.02.2018. «Саяқ кен орнының зерртеуі мен игерулуі» /«Исследование и разработка Саякского рудника».

23.02.2018. «Инженер – зерттеуші, КСРО Мемлекеттік Сыйлығының иегері Е. Антоновский», туғанына 115 жыл толуына арналған. /«Инженер-исследователь, Лауреат Государственной Премии СССР Е. Антоновский», 115 лет со дня рождения.

 

ЛЕКЦИЯЛАР. ӨЛКЕТАНУ САБАҚТАР. ТАРИХИ КҮНТІЗБЕЛЕР./

Лекции. Краеведческие чтения. Исторические календари.

01.02.2018. «Халық ұстазы: А. Байтұрсынұлы», туғанына 145-жыл толуына арналған./ «Учитель народа: А. Байтурсынов», к 145-летию со дня рождения.

02.02.2018.«Мектеп музейлерінің ізденіс жұмыстарын ұйымдастырылуы мен жүргізілуі»./ «Организация и ведение поисковых работ в школьных музеях».

14.02.2018. «Ашық диалог», ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын талқылау. / «Открытый диалог» по обсуждению Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

16.02.2018. «Солтүстік Балқаш өнірінің киелі жерлеры». /«Памятники сакральной географии Северного Прибалхашья».

21.02.2018. «Бектауатаның флора мен фаунасы»./«Флора – фаунистический мир Бектауаты».

22.02.2018. «1978ж. Танк-Т34 ескерткішінің ашылуына 40 жыл»./ «1978г. 40 лет со дня открытия памятника – Танк – Т34».

28.02.2018. «Қазақстан-2050 Стратегиясы: даму мен өркендеу жолы»./ «Стратегия «Казахстан-2050: путь развития и процветания».

 

ҚЫЗЫҚТЫ  КЕЗДЕСУЛЕР  КЛУБЫ/ Клуб интересных встреч

08.02.2018.«Ауғанстан асуында от кешкендер». / «Опаленные огнем Афганистана».

 

АФИША  – ҚАҢТАР / ЯНВАРЬ – 2018

 

КӨРМЕ/Выставки

03.01.2018. Жаңажылдық ашық хаттар. /Новогодние открытки.

10.01.2018. Социалистік Еңбек Ері Е.Ф. Иванованың туғанына 95-жыл толуына арналған./ 95-лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Е.Ф. Ивановой.

17.01.2018. «Алғашқы құрылысшы Л.Я. Петров», туғанына 115 жыл толуына арналған./ «Первостроитель города Л.Я. Петров», 115 лет со дня рождения.

19.01.2018. «Алғашқы құрылысшы К.А. Томпиев», туғанына 115 жыл толуына арналған./ «Первостроитель города К.А. Томпиев», 115 лет со дня рождения.

 

ЛЕКЦИЯЛАР. ӨЛКЕТАНУ САБАҚТАР. ТАРИХИ КҮНТІЗБЕЛЕР./

Лекции. Краеведческие чтения. Исторические календари

11.01.2018. «Мемлекеттік қайраткер Д.А. Қонаев»./ «Государственный деятель Д.А. Кунаев».

12.01.2018. «Жемқорлықпен күрес - жарқын болашақ үшін күрес»./ «Борьба с коррупцией – борьба за светлое будущее».

18.01.2018. «Қазақ халқының ұлы ойшылары: Ш. Құдайбердіұлы»./ «Великие мыслители казахского народа:  Ш. Кудайбердиев».

24.01.2018. «1938ж. - «Балқашқұрылыс» трестінің құрылғанына 80 жыл»./ «1938г. – 80 лет со дня организации треста «Прибалхашстрой»».

26.01.2018. «Қазақ батырларының дәстүрлі қару - жарақтары»./ «Традиционное вооружение казахских воинов».

31.01.2018. «Археолог Ә.Х. Марғұлан»./ «Археолог А.Х. Маргулан».

 

ҚЫЗЫҚТЫ  КЕЗДЕСУЛЕР  КЛУБЫ/ Клуб интересных встреч

25.01.2018. «Чемпиондардың бапкері», КСРО спорт мастері, ҚР Еңбек сіңірген бапкері, Балқаш қаласының Құрметті азаматы А.И. Апанчинскийдің туғанына 65 жыл толуына арналған./ «Тренер чемпионов», к 65-летию со дня рождения мастера спорта СССР, Заслуженного тренера Рк, Почет ного гражданина г. Балхаша А.И. Апачинского.

 

АФИША

Афиша на май, 2017 г.

 

Выставки.

05.05.17. «Они сражались за родину: балхашцы на фронтах ВОВ»

13.05.17. «С уважением к человеку труда»  «Профсоюзный лидер» , 95 лет со дня рождения Р.

 24.05.17. «Зеленая экономика – зеленые легкие», в рамках ЭКСПО – 2017

 25.05.17. «Проекты будущего», с участием ССУзов г.Балхаш

26.05.17. «Эхо кровавых лет», ко Дню памяти жертв политических репрессий и массововго голода.

31.05.17. «Археолог А.Г.Медоев» .Разработка научной концепиив балхошского городского историко краеведческого  

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ

02.05.17. Лекция. «Экскурсия  по памятным местам г.Балхаш» 60 лет со дня открытия ДК Металлургов им.М.Хамзина

03.05.17. Лекция. «Они были первыми» Заслуженный строитель КазССР Н.Абугалиев, 100 лет со дня рождения

10.05.17. Видеолекция. «Сохраним память предков», памятники г.Балхаш

17.05.17. Праздничная программа «Я позову тебя музей»

18.05.17. Лекция. «Петроглифы Северного Прибалхашья»

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

11.05.17. Краеведческий вестник. «Шаг мировому качеству» 65 лет открытию электролитного цеха

 19.05.17. Исторический календарь. « I-й общеказахский съезд и программа достижения Независимости. К 100- летию I –го обшеказахского съезда в Оренбурге»

 

АФИША

Афиша на июнь, 2017 г.

 

Выставки

02.06.17. «Главные символы государства.» к 25- летию создания Государственных символов РК

07.06.17. «Есть профессия – людей лечить», история системы зравоохранения г.Балхаша, ко дню медицинского работника

14.06.17. «110 лет со дня рождения Лауреата Гос.премии, Героя Соц.труда, металлурга Ю.К.Победоносцева

28.06.17. «Металлург, мастер спорта А. Кусаинов»

30.06.17. «Председатель исполкома города Г.В. Руденко»

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ,ТВОРЧЕСКАЯ

08.06.17. Творческая учеба. «Сотрудник фонда и ее функциональные обьязанности

09.06.17. КИВ «Вестник новостей края», 85 лет со дня первого издания газеты «Балхашский рабочий »

16.06.17. Викторина  «В Мире животных Прибалхашье

23.06.17.Лекция. «Молодежь за страну без коррупции»

29.06.17. Лекция. «Имя на карте города» А.Букейханов

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

15.06.17. Краеведческий вестник. «Заслуженный фармацевт Каз.ССР А.Ф.Злобина» 90 лет со дня рождения

21.06.17. Краеведческий вестник. 85 лет со дня первого издания газеты «Балхашский рабочий

 

АФИША

Афиша на июль, 2017 г.

 

Выставки.

06.07.17.«Астана – новый гавань страны»

13.07.17. «Заслуженный металлург КазССР С.Алиев», 90 лет со дня рождения 14.07.17. «Люди медного гиганта»ко Дню металлургов

20.07.17. « 90 лет со дня рождения старшего плавильщика БГМК»

21.07.17. «Кружевной рай»

26.07.17. «История в значках»

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

04.07.17.Викторина. «Астана – сердце Казахстана»

19.07.17. Лекция. «Казахские батыры»

27.07.17. Видеолекция. «Мир природы Бектауаты»

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

05.07.17. Исторический календарь. «Медный пояс», 90 лет со дня рождения писателя Амена Азиева

07.07.17. Исторический календарь. «Поэт М. Шаханов» 70 лет со дня рождения

12.07.17. Краеведческий вестник. «Заслуженный металлург КазССР М.Жапаков», 80 лет со дня рождения 

 

АФИША

Афиша на август, 2017 г.

 

Выставки.

03.08.17. Народный хор «Живая память» 30 лет со дня создания – «Живая память»

04.08.17. «Ветераны железной дороги РК.Т.Есболов»

09.08.17. «Ұлтына ұран болған ер Ағыбай» к 215 – летию со дня рождения казахского батыра

10.08.17.«Балхаш – город спортивный»Ко дню спорта

11.08.17. «Они строили город в пустыне»

24.08.17. «Айбары асқақ – Ата Заң» Ко дню Конституций РК

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

17.08.17.Лекция. «Программа по борьбе с коррупцией: правовое грамотность – веление времени»

23.08.17. Видеолекция. «Эхо Семипалатинского ядерного палигона»

25.08.17. Викторина. «Атрибуты Независимости»

30.08.17. Лекция. «Программа по борьбе с коррупцией:Конституция ум, честь свободной страны»

31.08.17. Тематическая экскурсия «Айбары асқақ – Ата Заң»  ко дню Конституции  РК

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

02.08.17. Краеведческий вестник. «Почетный гражданин г.Балқаш, ақын Жангиров Алихан Жангирұлы», 95 лет со дня рождения

16.08.17. Исторический календарь. «Ласточка казахского танца. Жиенқұлова Шара, народная артистка , 105 лет со дня рождения»

18.08.17. Исторический календарь. «Дважды  Герой Советского Союза Т. Бигельдинов» 90 лет со дня рождения

 

АФИША

Афиша на сентябрь , 2017 г.

 

Выставки.

06.09.17. «Заслуженный тренер РК Ю.В.Лебедев», 70 лет со дня рождения  14.09.17. «Программа развития языков в РК: История казахской письменности»

15.09.17. «Балхаш глазами мастеров прикладного исскуства»

20.09.17. «Самый красивый город на земле»

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

01.09.17. Викторина «Здравствуй, школа!»

08.09.17. Семейная викторина «Моя спортивная семья», ко дню семьи

13.09.17. Лекция «Выдающиеся исследователи Казахстана» К.Акишев

21.09.17. Конурс «Ана тілі – асыл нәрі, бабамның», творчество молодых акынов школьников и студентов

27.09.17.Лекция  «Қазақстан по пути «Мәңгілік ел»» в свете стратегии «Қазақстан - 2050»

28.09.17. Видеолекция «Бектауата – историко – культурный феномен Северного Прибалхашья», в рамках Всемирного Дня туризма

29.09.17. Викторина «Труд – источник всех побед»

30.09.17. Тематическая экскурсия. «Мудрость приобретенные годами» -

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

07.09.17. Исторический календарь «120 лет со дня рождения писателя М.Ауезова»

22.09.17.Краеведческий вестник «С заботой об окружающем» К 55-летию введения в эксплуатации сернокислотного цеха

 

АФИША

Афиша на октябрь , 2017 г.

 

Выставки.

03.10.17. «Зажигая огонь знаий. Ветераны образования г.Балхаш», ко Дню учителя

13.10.17. «Мир забытых вещей»

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

04.10.17. Встреча  «Моя либимая школа» к 85-летия со дня образования лицея №2 им. Абая и ОСШ. № 1

06.10.17. Лекция «Имя на карте города» Караменде би

12.10.17. Лекция «Выдающиеся исследователи Центрального Казахстана М.И.Красовский»

18.10.17. Конкурс знатаков истории и культуры среди студентов «Наследие предков – богатство народа»

19.10.17. Семинар «Пополнение фонда и документацтя»

20.10.17. Тематическая экскурсия «Оазис Северного Прибалхашье - Бектауата»

25.10.17. Викторина «Доспехи батыра»

26.10.17. Видеолекция «Сакские курганы Бектауата. На основе материалов музейного фонда»

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

05.10.17. Краеведческий вестник «50 лет регистрации Балхашской меди на Лондонском бирже металлов»

11.10.17. Исторический календарь  «55 лет получения 1-сернокислоты»

 

АФИША

Афиша на ноябрь , 2017 г.

 

Выставки.

02.11.17. «Болмысы бекзат жан», 110 лет со дня рожения редактора газеты «Балхашский рабочий Т.Ахметова»

10.11.17. «Геолог, академик АН. КазССР М.П.Русаков» 125 лет со дня рождения

15.11.17. «Теңге- гордость страны» ко Дню национальной валюты РК

17.11.17. «Петроглифы Прибалхашья»

22.11.17. «Герой Соц.труда М.Ф.Касаева», 100 лерт со дня рождения

29.11.17.«Лидер нации – гордость страны» ко Дню Первого Президента РК

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

03.11.17. Лекция «Выдающиеся исследователи Казахстана» Ж.Ақпаев 08.11.17. Лекция «Конырат-клад волшебных камней»

16.11.17. Викторина «История развития казахских узоров»

23.11.17. Лекция «Применение и пропаганда государственных символов»

24.11.17. Творческая учеба «Реклама музейной работы: методы и пути»

30.11.17. Лекция «Лидер нации. Н.А Назарбаев»

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

01.11.17. Краеведческий вестник «Туранговые рощи»

07.11.17. Исторический календарь «45 лет вручению государственного  знака качества катодной меди МОА Гост 51-67 »

09.11.17. Исторический календарь «Писатель Г.Мустафин», к 115 летию со дня рождения

 

АФИША

Афиша на декабрь , 2017г.

 

Выставки.

06.12.17. «Мои пернатые друзья»

13.12.17. «Вехи Назависимости», ко Дню Независимости РК

20.12.17. «Музыка и время»

22.12.17. Мастер прикладного искуства В.В. Верещагин Персональная выставка»

 

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ,ЛЕКЦИИ,ВИКТОРИНЫ.

01.12.17. Тематическая экскурсия «Мы гордимся президентом» для учащихся школ  

07.12.17. Музыкальный вечер «Төгілтіп, күй төресін», 85 лет со дня рождения, народного артиста, компазитора М.Хамзина

14.12.17. Лекция «Независимость – главное достижения страны»

15.12.17. Тематическая экскурсия «Балхаш по пути Независимости»-

21.12.17. Новогодние утренники  «Вокруг зеленой елки»

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

08.12.17. Исторический календарь «1986 год. Декабрьские события»

27.12.17. Краеведческий вестник «Заслуженный строитель Каз ССР Б. Сагындыкова»

28.12.17. Исторический календарь. «Великий шелковый путь»